Podatek od sprzedaży mieszkania

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania płaci się, gdy sprzedaży ulegnie nieruchomości, która została nabyta mniej niż pięć kalendarzowych lat temu. Oznacza to, że jeżeli kupiliśmy lokal w roku 2005, to podatek płacimy, jeżeli sprzedamy go w latach 2005-2010 bez względu na miesiąc. Nie płacimy podatku dochodowego, jeżeli sprzedamy nieruchomość od 2011 roku. Nabycie nie koniecznie oznacza zakup lokalu. Mieszkanie może być również nabyte w drodze spadkowej lub poprzez darowiznę. W przypadku sprzedaży takiej nieruchomość panują więc takie same zasady przy płaceniu podatku dochodowego. W takich przypadkach za datę nabycie traktuje się dzień, w którym został podpisany akt notarialny. Mieszkanie uzyskane na bazie spadku nabywa się z momentem otwarcia spadku, czyli jest to dzień śmierci spadkodawcy, nie, tak jak twierdzą niektórzy, data postanowienia sądu o nabyciu spadku. Jedynym sposobem uniknięcia płacenia podatku od takich mieszkań jest ulga meldunkowa (zobacz mieszkania na sprzedaż w dzielnicy Północ Częstochowa). Zdejmuje ona ten obowiązek z osób, które były zameldowane w mieszkaniu minimum 12 miesięcy przed dniem zbycia. Oznacza to, że jeżeli planujemy sprzedać mieszkanie i nie chcemy płacić podatku musimy rok wcześniej się w nim zameldować. Można to zrobić w przypadku mieszkania uzyskanego na drodze spadku, które chcemy sprzedać szybciej niż 5 lat po odziedziczeniu. Ulga meldunkowa dotyczy mieszkań nabytych w roku 2007 i 2008. Od 2009 roku została ona zastąpiona możliwością przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że jeśli chcemy z sprzedać mieszkanie, aby kupić nowe np. większe, nie musimy płacić podatku dochodowego.

Najtańszy kredyt hipotecznySPRAWDŹ
+