Słabnący rynek nieruchomości wymusza spadek cen

Decyzja o zakupie własnych „czterech kątów” jest niezwykle trudna dla wielu osób w kontekście aktualnych prognoz spowolnienia gospodarczego, a także wciąż pogarszającej się sytuacji na rynku pracy. Pomimo decyzji o obniżeniu stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w grudniu 2012 oraz spodziewanej dalszej ich obniżki w najbliższym czasie, trudno wciąż jeszcze mówić o wzroście dostępności kredytów hipotecznych dla statystycznego Polaka. Dlatego potencjalnie zainteresowani kupnem głównie przeglądają oferty nieruchomości na sprzedaż, korzystając równie chętnie z portali ogłoszeniowych, jak też stron internetowych biur nieruchomości. Obecnie nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym uważane są powszechnie za atrakcyjne cenowo, ale nadal liczba transakcji jest na niskim poziomie w skali całego kraju. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami dla zachęcenia nabywców stosują hasło reklamowe „prowizja 0%”. W praktyce nabywcy uzyskują dostęp do wystawionych na sprzedaż mieszkań i domów bez zawierania umowy z biurem nieruchomości (aktualna lista biur nieruchomości w Częstochowie). Nie są więc świadczone na rzecz nabywcy żadne czynności pośrednictwa, a udostępnianie informacji i okazywanie nieruchomości pośrednicy realizują na mocy umowy pośrednictwa zawartej ze sprzedającym. Oczywiste i naturalne jest, że każdy nabywca chce uzyskać najbardziej korzystną dla siebie cenę, tym bardziej, jeśli zakup jest uwarunkowany zaciągnięciem długoterminowego kredytu hipotecznego. Kupujący nie spiesząc się z finalizowaniem zakupu wywierają presję na sprzedających. Szczególnie na rynku wtórnym sprzedający są podatni na negocjowanie, a w efekcie na obniżenie ceny.

Generalnie należy podsumować, że obecnie największą popularnością cieszą się małe i średnie mieszkania. W kontekście kredytowania zakupu obniżone ceny poprawiają nabywcom szanse na spełnienie wymagań bankowych, których najistotniejszymi elementami są wniesienie wkładu własnego oraz zdolność kredytowa wynikająca bezpośrednio z wysokości i stabilności uzyskiwanych dochodów. Miejmy nadzieję, że w bieżącym roku zaistnieją warunki do wzrostu sprzedaży nie tylko mieszkań, ale także domów, których wartości rynkowe spadły drastycznie w ostatnich 5 latach.

Najtańszy kredyt hipotecznySPRAWDŹ
+