Podatek od nieruchomości 2015 dla Częstochowy

W bieżącym roku nie zmienią się podatki:
od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału przez lokatorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych niepodpiwniczonych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni;
– od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2 powierzchni.

obniżeniu uległy podatki:
– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,45 zł (poprzednio 22,00 zł) od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł (poprzednio 0,80 zł) od 1 m2 powierzchni;

źródło: Urząd Miasta Częstochowy

Najtańszy kredyt hipotecznySPRAWDŹ
+