Dokumenty do wyceny nieruchomości

Jedną z usług, jakie oferuje nam profesjonalne doradztwo nieruchomości jest tak zwana wycena, zarówno mieszkań, jak i domów, czy też lokali użytkowych. Te czynności są niezbędne, jeśli chcemy sprzedać swoją nieruchomość, lepiej bowiem powołać się na wiedzę osoby doświadczonej. Oczywiście, sami również możemy określić sumę, jaka nas interesuje, ale nie zawsze będzie się ona pokrywać z realną sytuacją na rynku nieruchomości. Natomiast doradca dokładnie zna wszelkie aktualne kwestie i odpowiednio wyceni każdy lokal. Trzeba jednak pamiętać, że konieczne jest zgromadzenie ogromnej ilości dokumentów, dzięki którym dokonanie tej czynności będzie możliwe.

Bardzo ważny jest tak zwany akt notarialny, który stanowi potwierdzenie prawo do danej nieruchomości. Jest on niezbędny, zarówno dla naszego doradcy, jak i dla agenta potencjalnego nabywcy. Należy zdobyć także wypis z księgi wieczystej. Znajdują się tam ważne informacje, dotyczące nas, jako właścicieli i ewentualnych spadkobierców. Ten dokument otrzymujemy z Sądu Rejonowego, do którego przydzielony jest nasz region.

Kolejnym dokumentem, jaki okazuje się niezbędny do wyceny jest także decyzja o przydziale lokalu. Zazwyczaj można ją uzyskać w naszej spółdzielni mieszkaniowej. Papier ten potwierdza, że konkretne mieszkanie zostało przeznaczone dla konkretnych osób, co jest bardzo ważne. Będzie nam też potrzebne zaświadczenie o samodzielności lokalu, aby potencjalny nabywca wiedział, że mieszkanie, które kupi nie będzie obciążone żadnymi osobistymi uwarunkowaniami.

Poza tym doradcy do spraw nieruchomości do wyceny niezbędny jest także rzut lokalu, a mówiąc językiem bardziej fachowym, jego dokumentacja techniczna. Chodzi tutaj o ogólny stan mieszkania, ilość pomieszczeń, rodzaj wykorzystanych materiałów, rozwiązania architektoniczne. Okazuje się, że te czynniki znacznie wpływają na cenę, stanowią bowiem podstawę określania wartości nieruchomości. Bardzo często wycena jest niezbędnym etapem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć. Dobrze zatem wiedzieć, jakie dokumenty przyjdzie nam zgromadzić, a także, gdzie je zdobyć. Z pewnością nasz doradca nieruchomości także zwróci na to uwagę, jednak od wiedzy głowa nie boli.

Najtańszy kredyt hipotecznySPRAWDŹ
+