Lista dokumentów do zakupu mieszkania lub domu na rynku pierwotnym:

1. Numer księgi wieczystej
2. Umowa darowizny – jeśli była podstawą nabycia nieruchomości
3. Dokument określający warunki transakcji (należy wybrać właściwy dokument):
– podpisana umowa deweloperska – wraz z załącznikami
– podpisana umowa przedwstępna w formie notarialnej lub cywilno–prawnej
– podpisana umowa przedwstępna ze spółdzielnią mieszkaniową
– umowa rezerwacyjna w formie cywilno–prawnej.

Jeśli stan zaawansowania prac dewelopera to minimum w 90%, to umowa z deweloperem musi wskazywać moment przenoszenia własności nieruchomości na Kredytobiorcę po akcie notarialnym. W dokumentacji Dewelopera data dostarczenia aktu notarialnego musi zawierać się w okresie do 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy kredytowej.

4. Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości (jeśli nieruchomość dewelopera jest obciążona hipoteką)
5. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera

Przy zakupie mieszkania wymaga się dodatkowo:
– decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym znajduje się lokal.

Przy zakupie domu wymaga się dodatkowo:
– potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń, przez właściwy urząd, zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

ZAPYTAJ O KREDYT HIPOTECZNY