Lista dokumentów do zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym:

1. Numer księgi wieczystej
2. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz nr KW gruntowej dla budynku, w którym mieści się lokal (w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej)
3. Umowa darowizny (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości)
4. Informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania (jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką)

ZAPYTAJ O KREDYT HIPOTECZNY