Lista dokumentów dla banku do zakupu działki budowlanej na kredyt:

1. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla działki gruntu lub numer księgi wieczystej nieruchomości, z której działka będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową, jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej)
2. Umowa darowizny / przekazania gospodarstwa rolnego (jeśli była podstawą nabycia nieruchomości)
3. Informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty ​(jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką)

ZAPYTAJ O KREDYT HIPOTECZNY